Skip to main content
4 min. leestijd

Op Prinsjesdag worden altijd een aantal belangrijke wijzigingen bekendgemaakt rond de zorgverzekering. Wat verandert er in 2022?

Deel dit bericht:

Op Prinsjesdag worden altijd een aantal belangrijke wijzigingen bekendgemaakt rond de zorgverzekering. Wat gebeurt er volgend jaar met het eigen risico? Gaat de premie weer omhoog? Komen er wijzigingen in de dekking? We zetten het voor u op een rij. 

Eigen risico blijft gelijk in 2022 

Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering is het bedrag dat u maximaal bijdraagt voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld bepaalde kosten van een behandeling door een medisch specialist of een voorgeschreven medicijn door de huisarts. Maar ook de kosten van een ziekenhuisopname vallen onder het eigen risico.  

Bij gebrek aan een nieuw kabinet heeft het demissionaire kabinet besloten om ook voor 2022 het verplichte eigen risico niet te verhogen. Het verplichte (minimale) eigen risico blijft dus € 385 per jaar. U kunt zelf eventueel voor een vrijwillig hoger eigen risico kiezen, tot maximaal € 885 per jaar. Als u dat doet, ziet u dat terug in de (lagere) premie voor uw basisverzekering. Houd er wel rekening mee dat u dan met hogere kosten te maken kunt krijgen als u bijvoorbeeld een behandeling moet ondergaan of in het ziekenhuis wordt opgenomen. 

De zorgpremie stijgt ook volgend jaar 

Het is prettig dat het verplichte eigen risico ook komend jaar niet stijgt. Tegelijkertijd nemen de zorgkosten wel ieder jaar toe en dat moet wel betaald worden. Voor een deel kan dit uit de stijging van de zorgpremie worden gehaald. Naast de stijgende zorgkosten is er in 2020 en 2021 veel meer geld uitgegeven aan kosten voor de intensive care als gevolg van corona. Bovendien is de dekking van de basisverzekering tijdelijk uitgebreid met paramedische herstelzorg voor coronapatiënten. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat de gemiddelde nominale premie per 2022 met € 2,60 per maand stijgt; dat komt neer op € 31 meer premie per jaar. Vanuit Aon verwachten we een grotere premiestijging. Een aanpassing in de zorgpremie betekent ook een aanpassing in de zorgtoeslag. In november komt hier meer duidelijkheid over. 

De overheid maakt een inschatting van de zorgpremie per 2022, maar uiteindelijk zijn het de individuele zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen. Zij hebben tot uiterlijk 12 november 2021 de tijd om hun premie voor 2022 bekend te maken. 

Aanpassingen in de inkomensafhankelijke bijdrage 

Ook via de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt u mee aan de zorgverzekering. Voor de meeste mensen gebeurt dit via de werkgever of uitkeringsinstantie. Hoe hoger uw inkomen, des te hoger uw bijdrage is. De inkomensafhankelijke bijdrage is er in twee varianten, het reguliere en verlaagde tarief. Het reguliere tarief daalt per 2022 naar 6,70% en komt daarmee terug op het niveau van 2020. Het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage daalt ook, naar 5,45%. 

Wijzigingen in de dekking  

Wist u dat de basisverzekering de enige verplichte verzekering in Nederland is voor iedereen vanaf 18 jaar? De inhoud ervan wordt bepaald door de overheid; de individuele verzekeraar heeft daar geen invloed op. Op deze manier zorgt de overheid ervoor dat iedere Nederlander in ieder geval toegang heeft tot dezelfde basiszorg door onder andere de huisarts en het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de medisch noodzakelijke zorg genoemd.  

Wijzigingen in de basisverzekering per 2022

Voor 2022 blijft de basisverzekering grotendeels gelijk, op een paar kleine aanpassingen na: 

  • Als u CAR-T-celtherapie nodig heeft, kan dat in week 3 en 4 in principe vanuit huis. Lukt dat vanwege de afstand niet? Dan worden de logeerkosten na behandeling in de omgeving van het ziekenhuis voor die weken vergoed.  
  • Als u thuis mechanische beademing nodig heeft, worden de elektriciteitskosten voor het apparaat vergoed. Deze kunt u voortaan rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. 
  • Paramedische herstelzorg is per 18 juli 2020 voor coronapatiënten (tijdelijk en onder voorwaarden) aan het verzekeringspakket toegevoegd. Dit geldt in ieder geval tot 1 augustus 2022. Mocht het nodig zijn dan kan deze termijn in 2022 weer verlengd worden. Dit is afhankelijk van het verloop van de coronapandemie. 

Naast de verplichte basisverzekering kunt u vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten. Ook in deze aanvullende verzekeringen zijn er ieder jaar wijzigingen. Het is dus verstandig om voor het eind van het kalenderjaar te controleren of uw huidige zorgverzekering nog aansluit bij uw persoonlijke situatie. Zodat u volgend jaar de zorgverzekering heeft die het best bij uw wensen past.  

Zorgverzekering via uw werkgever? 

Veel werkgevers bieden een collectieve zorgverzekering aan hun medewerkers aan. De collectiviteitskorting op de basisverzekering verdwijnt waarschijnlijk per 2023. Misschien lijkt het dan minder interessant om een collectieve zorgverzekering via uw werkgever af te sluiten, maar die biedt meer voordelen dan een korting op de premie. Een werkgever kan veel beter inspelen op specifieke behoeften onder medewerkers. Bijvoorbeeld door het bieden van extra fysiotherapeutische behandelingen bij een fysiek zwaar beroep of door een vitaliteitsprogramma aan te bieden om aan uw gezondheid te werken. Bovendien kunnen verzekeraars wel aantrekkelijke kortingen blijven bieden op de aanvullende verzekeringen. 

Deel dit bericht:
Deel dit bericht:
Over de auteur
Wendy de Wit

Wendy de Wit

Wendy de Wit is gespecialiseerd in allerlei zaken die te maken hebben met sociale zekerheid. Er is heel veel goed geregeld in Nederland maar dit hoeft niet altijd te passen bij ieders persoonlijk situatie. Hier en daar is een hoger aanvulling op inkomen of zorg noodzakelijk. Beantwoording van vragen zoals: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een ZZP-er niet naar de Bijstand hoeft? Passen de zorgbehoeften wel bij de afgesloten zorgverzekering?

Zorgverzekering

Er gaat niets boven uw gezondheid

  • Hoge collectieve vergoedingen
  • Met gratis tandongevallenverzekering tot €22.500

MEER WETEN?
Heeft u een vraag over dit artikel?

Onze specialisten komen graag met u in contact.

    De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring.