Skip to main content
3 min. leestijd

Op Prinsjesdag worden altijd een aantal belangrijke wijzigingen bekendgemaakt rond de zorgverzekering. Wat verandert er in 2023?

Deel dit bericht:

Op Prinsjesdag worden altijd een aantal belangrijke wijzigingen bekendgemaakt rond de zorgverzekering. Wat gebeurt er volgend jaar met het eigen risico? Gaat de premie weer omhoog? Komen er wijzigingen in de dekking? We zetten het voor u op een rij. 

Eigen risico blijft gelijk in 2023 

Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering is het bedrag dat u maximaal bijdraagt voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld bepaalde kosten van een behandeling door een medisch specialist of een voorgeschreven medicijn door de huisarts. Maar ook de kosten van een ziekenhuisopname vallen onder het eigen risico. 

Het kabinet heeft besloten om ook voor 2023 het verplichte eigen risico niet te verhogen. Het verplichte (minimale) eigen risico voor volwassenen vanaf 18 jaar blijft dus € 385 per jaar. U kunt zelf eventueel voor een vrijwillig hoger eigen risico kiezen, tot maximaal € 885 per jaar. Als u dat doet, ziet u dat terug in de (lagere) premie voor uw basisverzekering. Houd er wel rekening mee dat u dan met hogere kosten te maken kunt krijgen als u bijvoorbeeld een behandeling moet ondergaan of in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ook voor de jaren 2024 en 2025 blijft het verplichte eigen risico € 385 per jaar.

De zorgpremie stijgt ook volgend jaar 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwacht dat de premie in 2023 met € 135 op jaarbasis zal stijgen. Dit is dus ongeveer € 11 meer per maand. Dat de premie stijgt, is geen verrassing. Dit heeft te maken met de nog steeds stijgende zorgkosten. Daarnaast spelen ook de gevolgen van de coronacrisis een belangrijke rol. In zowel 2021 als in 2022 is reguliere zorg uitgesteld wat, samen met andere gevolgen, heeft geleid tot toenemende klachten. Er wordt hard gewerkt aan het inhalen van deze zorg.

Verder is de dekking van de basisverzekering – gedurende de pandemie – uitgebreid tot augustus 2023 met paramedische herstelzorg voor coronapatiënten. De overheid maakt een inschatting van de zorgpremie per 2023, maar uiteindelijk zijn het de individuele zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen. Zij hebben tot uiterlijk 12 november 2022 de tijd om hun premie voor 2023 bekend te maken.

Aanpassingen in de inkomensafhankelijke bijdrage 

Ook via de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt u mee aan de zorgverzekering. Voor de meeste mensen gebeurt dit via de werkgever of uitkeringsinstantie. Hoe hoger uw inkomen, des te hoger uw bijdrage is. De inkomensafhankelijke bijdrage is er in twee varianten, het reguliere en verlaagde tarief. Het reguliere tarief daalt per 2023 naar 6,68%. Het verlaagde tarief van de inkomensafhankelijke bijdrage daalt ook licht, naar 5,43%. 

Basisverzekering verplicht  

Wist u dat de basisverzekering de enige verplichte verzekering in Nederland is voor iedereen vanaf 18 jaar? De inhoud ervan bepaalt overheid; de individuele verzekeraar heeft daar geen invloed op. Op deze manier zorgt de overheid ervoor dat iedere Nederlander in ieder geval toegang heeft tot dezelfde basiszorg door onder andere de huisarts en het ziekenhuis. Dit wordt ook wel de medisch noodzakelijke zorg genoemd.  

Collectief verzekerd via stichting, vereniging of werkgever? 

Ben u collectief verzekerd voor zorg via een stichting, vereniging of een werkgever? Dan verandert er iets voor u. De collectiviteitskorting op de basisverzekering verdwijnt per 2023. Dit geldt niet voor de korting op aanvullende verzekeringen. Die blijft bestaan. Naast een korting op de premie van aanvullende verzekeringen biedt een collectieve zorgverzekering meer voordelen. Zo kunt u vaak gebruik maken van hogere of meer vergoedingen en heeft u toegang tot programma’s en trainingen om te werken aan uw gezondheid en vitaliteit. Dit is een belangrijk voordeel van collectieve zorgverzekeringen.

Deel dit bericht:
Deel dit bericht:
Over de auteur
Wendy de Wit

Wendy de Wit

Wendy de Wit is gespecialiseerd in allerlei zaken die te maken hebben met sociale zekerheid. Er is heel veel goed geregeld in Nederland maar dit hoeft niet altijd te passen bij ieders persoonlijk situatie. Hier en daar is een hoger aanvulling op inkomen of zorg noodzakelijk. Beantwoording van vragen zoals: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een ZZP-er niet naar de Bijstand hoeft? Passen de zorgbehoeften wel bij de afgesloten zorgverzekering?

Zorgverzekering

Er gaat niets boven uw gezondheid

  • Hoge collectieve vergoedingen
  • Met gratis tandongevallenverzekering tot €22.500

MEER WETEN?
Exclamation mark
Heeft u een vraag over dit artikel?

Onze specialisten komen graag met u in contact.

    De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring.