Skip to main content
3 min. leestijd

De overheid heeft besloten om herstelzorg tijdelijk toe te voegen aan de basisverzekering. Lees hier hoe het zit.

Deel dit bericht:

Heeft u last van langdurige klachten of beperkingen als gevolg van een coronabesmetting? Dan is het goed om te weten dat u, tijdelijk en onder voorwaarden, recht heeft op vergoeding uit het basispakket van paramedische herstelzorg na corona.

Op advies van het Zorginstituut Nederland heeft de minister voor Medische Zorg en Sport namelijk besloten om specifiek voor coronapatiënten met ernstige (rest)klachten deze dekking op te nemen in de basisverzekering van de zorgverzekering. De uitbreiding van het basispakket duurt in ieder geval tot 1 januari 2025.

Onder voorwaarden in het basispakket

Veel mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, krijgen niet meer dan lichte klachten. Helaas zijn er ook mensen die langdurig klachten houden. Geldt dit laatste voor u? Dan kunt in aanmerking komen voor zogeheten eerstelijns paramedische zorg, die helpt uw herstel te verbeteren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering, onder de voorwaarde dat u meedoet aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Daarnaast heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Houd er rekening mee dat deze behandelingen wel onder het eigen risico vallen.

Voor wie geldt deze regeling?

Deze vergoeding van paramedische herstelzorg is bedoeld voor mensen die tijdens hun herstel na een coronabesmetting tegen ernstige klachten of beperkingen aanlopen. Daarbij kunt u denken aan klachten als conditiegebrek, vermoeidheid, benauwdheid en concentratieproblemen. U heeft te maken met beperkingen als u bijvoorbeeld niet goed meer kunt (trap-)lopen, uw eigen werk niet kunt doen of uzelf niet goed kunt verzorgen. Uw huisarts of medisch specialist bepaalt aan de hand van uw klachten welke zorg u nodig heeft. Daarbij is het overigens niet noodzakelijk dat u positief op corona bent getest of in het ziekenhuis heeft gelegen.

Herstelzorg Corona: wat wordt er precies vergoed?

Na verwijzing door de huisarts of een medisch specialist wordt gedurende zes maanden deze paramedische herstelzorg vergoed: 

  • logopedie (alle behandelingen) 
  • ergotherapie (maximaal tien uur) 
  • fysiotherapie of oefentherapie (maximaal vijftig behandelingen) 
  • voedingsadviezen van een diëtist (maximaal zeven uur) 

De behandeling kan maximaal zes maanden duren. Na ongeveer drie maanden beoordeelt uw huisarts of en hoe de zorg voortgezet moet worden, op basis van het verslag van de behandelaars over de voortgang van de behandelingen.

In uitzonderlijke situaties kan de behandeltermijn worden verlengd met nog eens zes maanden, namelijk wanneer u specifieke, langetermijnschade door het coronavirus heeft. Bijvoorbeeld een longafwijking, stoornissen aan zenuwen of verkorting van pezen en spieren. Daarbij moet het gaan om blijvende schade. In principe moet een medisch specialist deze schade vaststellen en de verwachting hebben dat u baat heeft bij een tweede behandeltermijn. Alleen als er sprake is van een beperkt of onvolledig uitgevoerde eerste behandeltermijn, mag ook de huisarts u doorverwijzen voor nog eens zes maanden paramedische herstelzorg.

Onderzoek naar effectiviteit

Normaal gesproken staat het Zorginstituut alleen vergoeding uit de basisverzekering toe van zorg waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen. Voor de herstelzorg na het coronavirus is dat bewijs er nog niet, daarvoor bestaat de ziekte nog niet lang genoeg. In principe kan deze zorg dus niet zomaar vergoed worden uit het basispakket.

De betrokken beroepsgroepen, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en het Zorginstituut hebben wel aanwijzingen dat paramedische herstelzorg kan bijdragen aan het herstel. Daarom maakt het Zorginstituut nu een uitzondering en laten ze deze zorg tijdelijk toe tot het basispakket. Wilt u paramedische herstelzorg uit het basispakket vergoed krijgen dan moet u wel bereid zijn mee te werken aan het onderzoek naar de effectiviteit ervan. Op die manier wordt duidelijk of paramedische herstelzorg daadwerkelijk effectief is en eventueel permanent in het basispakket moet komen.

Deel dit bericht:
Deel dit bericht:
Over de auteur
Redactie

Redactie

Redactie Uw gids voor het leven

Zorgverzekering

Er gaat niets boven uw gezondheid

  • Hoge collectieve vergoedingen
  • Met gratis tandongevallenverzekering tot €22.500

MEER WETEN?
Exclamation mark
Heeft u een vraag over dit artikel?

Onze specialisten komen graag met u in contact.

    De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring.