Skip to main content
3 min. leestijd

Mantelzorgers zijn een erg waardevolle vorm van zorg. Hoewel het verzorgen van een naaste de meeste mantelzorgers veel voldoening geeft, voelt ruim 9 procent van alle mantelzorgers zich zwaar belast. Wat maakt het werk zo belangrijk en wat kunnen mantelzorgers doen om overbelasting te voorkomen?

Deel dit bericht:

Nederland telt ruim 5 miljoen mantelzorgers. Samen met ongeveer 900.000 vrijwilligers vormen zij de informele zorg. Zonder hun waardevolle inzet zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. De meeste mantelzorgers halen veel voldoening uit het verzorgen van een familielid, vriend of goede bekende. Maar het kan ook zwaar zijn. Soms zelfs te zwaar. In dit artikel staan we stil bij het belangrijke werk van de mantelzorgers en leggen we uit wat ze kunnen doen om het vol te houden. 

Mantelzorg is mooi maar ook zwaar werk 

Vijf miljoen Nederlanders verlenen hulp aan een partner, familielid, vriend of buur die dit nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of ouderdom. Circa 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp. Een kwart van de werknemers combineert betaald werk met mantelzorg. Hoewel het overgrote deel het mantelzorgen als positief ervaart, voelt ruim 9 procent van alle mantelzorgers zich zwaar belast. 

Vergeet niet om ook op uw eigen gezondheid te letten 

De draagkracht van een mantelzorger is wat iemand in staat is om te doen. De draaglast van een mantelzorger is wat hij of zij daadwerkelijk aan mantelzorg verleent en hoe zwaar het voor hem of haar is. Beide moeten in balans zijn. Als er te lang, te veel van een mantelzorger wordt gevraagd, kan dit leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. En wanneer is het dan te veel? Let op de signalen zoals verhoogde bloeddruk, hyperventilatie, vermoeidheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, slaapproblemen en onverdraagzaamheid. Bij deze signalen is het tijd voor actie. 

Hoe kunt u overbelasting voorkomen?

1. De mantelzorglijn bellen

Een goed startpunt voor hulp is de mantelzorglijn: 030 – 760 60 55. Bij deze landelijke vraagbaak kunt u terecht voor informatie en advies, een luisterend oor of het vinden van de juiste ondersteuning bij u in de buurt. 

2. Mantelzorgmakelaar inschakelen

Een mantelzorgmakelaar kan allerlei regeltaken overnemen van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. In sommige gemeenten is de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar gratis. Diverse verzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering de kosten van een mantelzorgmakelaar of hebben eigen mantelzorgmakelaars in dienst. 

3. Respijtzorg regelen

Mantelzorgers die hulp nodig hebben kunnen een vrijwilliger of betaalde zorgverlener inschakelen. Dit heet respijtzorg. Tijdelijke professionele verpleging en verzorging kan worden geregeld via de huisarts of de wijkverpleegkundige in de buurt. Informeer voor andere zorg bij een mantelzorgorganisatie bij u in de buurt.

4. Praten met de werkgever

Probeer met uw werkgever afspraken te maken over uw werk. Misschien kunt u op andere tijden of andere plaatsen werken. Soms is mogelijk om vanuit het individueel keuzebudget (IKB) extra vrije tijd uit te laten keren. Bekijk ook of u eventueel kortdurend of langdurend zorgverlof kunt opnemen. 

5. Contact opnemen met de gemeente

Neem contact op met uw gemeente om te zien welke aanvullende steun er geboden kan worden. U kunt zich dan direct aanmelden voor het mantelzorgcompliment. De voorwaarden voor deze blijk van waardering en de precieze invulling van de ondersteuning kunnen per gemeente verschillen.

6. Hulpmiddelen inzetten

Probeer de draaglast te verminderen door zorg met andere mensen in uw omgeving te delen of hulpmiddelen in te zetten. Op het gebied van e-health komen er steeds meer slimme technologische oplossingen beschikbaar die kunnen helpen.

Informatie over nuttige verzekeringen

Kunt u hulp gebruiken als mantelzorger? Kijk bij uw zorgverzekeraar of u een vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld vervangende mantelzorg of een mantelzorgmakelaar. Vaak kan uw zorgverzekeraar u ook helpen met organisaties voor vervangende mantelzorg. Hoe mooi en belangrijk mantelzorg ook is, verlies daarbij nooit uw eigen gezondheid uit het oog. Een goede en passende (collectieve) zorgverzekering kan u behoeden voor nare (financiële) gevolgen als u zorg nodig heeft door ziekte of een ongeval. In deze artikelen vertellen we u meer over de zorgverzekering en wat die voor u kan betekenen:

Deel dit bericht:
Deel dit bericht:
Over de auteur
Wendy de Wit

Wendy de Wit

Wendy de Wit is gespecialiseerd in allerlei zaken die te maken hebben met sociale zekerheid. Er is heel veel goed geregeld in Nederland maar dit hoeft niet altijd te passen bij ieders persoonlijk situatie. Hier en daar is een hoger aanvulling op inkomen of zorg noodzakelijk. Beantwoording van vragen zoals: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een ZZP-er niet naar de Bijstand hoeft? Passen de zorgbehoeften wel bij de afgesloten zorgverzekering?

Zorgverzekering

Er gaat niets boven uw gezondheid

  • Hoge collectieve vergoedingen
  • Met gratis tandongevallenverzekering tot €22.500

MEER WETEN?
Exclamation mark
Heeft u een vraag over dit artikel?

Onze specialisten komen graag met u in contact.

    De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring.